Kunnioitetut sotiemme veteraanit, herra majuri, herra kapteeni, kutsuntalautakunnan
jäsenet, hyvät tulevat varusmiehet ja kutsuntatilaisuuden osallistujat.
Minulla on ilo ja kunnia olla mukana tässä kutsuntatilaisuudessa Asikkalan kunnan
edustajana.
Hyvät tulevat varusmiehet, olette tänään tilaisuudessa, joka vaikuttaa merkittävästi
tulevaisuuteenne. Tässä tilaisuudessa teille määritetään palveluspaikka ja palveluksen
aloituspäivä. Jotkut teistä saatettaan vapauttaa palveluksesta ja osa tulee palvelemaan
isänmaataan aseettomasti. Te, hyvät varusmiehet tulette varusmiespalveluksen myötä omalta osaltanne takaamaan
Suomen sotilaallista turvallisuutta. Varusmiespalveluksen jälkeen te siirrytte reserviin ja
kertausharjoitusten myötä te tulette pitämään yllä maanpuolustustaitoja ja sodan ajan
joukkojen suorituskykyä ja tarvittaessa puolustamaan kotimaata sotilaallisesti.
Varusmies aika tulee olemaan hyvin mieleenpainuva vaihe elämässänne. Näin voin
henkilökohtaisesti todeta käydessäni vapaaehtoisen varusmiespalveluksen Parolan
panssariprikaatissa vuonna 1996. Aika oli todella mieleenpainuva moniltakin osin. Nykyisin
reservissä ollessani muistelen hyvillä mielin varusmiesaikaani, sen hyviä kuin haastaviakin
hetkiä. Nykyisin nämä hetket ovat muotoutuneet mukaviksi tarinoiksi, joita aika ajoin tulee
kerrottua ystäville ja tuttaville.
Hyvät varusmiehet
Moni teistä varmasti miettii tälläkin hetkellä mitä hyötyä armeija-ajasta on? Voin kertoa,
että armeijan opit antavat teille jokaiselle jotakin, josta on hyötyä tulevaisuuden
haasteissa. Te tulette oppimaan niin tiedollisesti kuin taidollisesti erilaisia asioita. joita
voitte tulevaisuudessa hyödyntää eri osaamisalueilla. Tulettekin todennäköisesti
myöhemmässä elämänvaiheessa törmäämään esim. työnhakutilaisuudessa kysymyksiin
sotilasurastanne.
Varusmiespalveluksen aikana teidän fyysistä ja psyykkistä kuormitusta tullaan
punnitsemaan, mutta älkää missään tapauksessa luovuttako vaan palvelkaa
isänmaatamme positiivisella mielellä ja jämäkällä asenteella. Näin te tulette kokemaan
onnistumisen hetkiä ja teistä tulee mallikelpoisia sotilaita. Muistakaa kannustaa ja
tsempata toisianne, kantakaa heikomman reppu tai ase, jos hän uupuu marssilla eihän
kaveria jätetä ei jätetty rintamallakaan.
Muistakaa, että teillä on etuoikeus ja velvollisuus palvella itsenäisen Suomen
puolustusvoimissa.
Hyvät tulevat Asikkalalaiset varusmiehet, toivotan teille kunnan puolesta
mukavaa kutsuntapäivää ja antoisaa varusmiesaikaa!
Share This