Etelä-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston puheenjohtaja on lähestynyt kuntia kirjeellä, jossa vedotaan kuntien liikuntatoimen toimintaedellytysten puolesta. Liikuntaneuvosto on huolestunut kuntien liikuntatoimen ja kunnissa liikunnan parissa toimivien järjestöjen toimintaedellytyksistä. Suurissa osissa kuntia toimintaedellytykset ja mahdollisuudet liikunnallisen elämäntavan tukemiseen ja edistämiseen eivät ole itsestään selvyys. Liikuntapaikkojen kunnossapidosta säästetään ja liikuntapaikkojen käyttömaksuja nostetaan.

Uusi liikuntalaki astui voimaan 1.5.2015 ja lain keskeisenä tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa. ”Lain tarkoituksena on mm. vähentää eriarvoisuutta liikunnassa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalais- ja seuratoimintaa sekä huippu-urheilua”.

Näyttö liikunnan puutteen yhteyksistä eri ikäluokissa kansanterveyteen onkin vahva. Joten on äärimmäisen tärkeää, että kunta tarjoaa ja järjestää kuntalaisille mahdollisimman huokeat ja helposti saatavilla olevat liikuntapalvelut ja niin, että kynnys osallistumiseen on matala. Ihmisten omaehtoisella ja eri seurojen ja muiden tahojen järjestämällä liikunnalla on tärkeä merkitys kunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Voinkin ylpeänä kuntalaisena todeta, että liikuntaneuvoston puheenjohtajan lähettämä kirje ei koske Asikkalan kuntaa, koska meillä kyseiset palvelut on järjestetty mallikkaasti niin kuin liikunta laissa kehotetaan.

Asikkalan kunta on määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti kehittänyt vuosien ajan kunnan liikuntapalveluiden kokonaisuutta ennaltaehkäisyn ja kansanterveyden edistämisen näkökulmasta, yhteistyö eri toimijoiden kanssa on arkipäivää ja se toimii hyvin. Konkreettisena esimerkkejä löytyy mm. Asikkalan kunnan poistamat kunnan liikuntatilojen käyttömaksut kuntalaisilta sekä liikuntayhdistysten avustusmäärärahahan nosto vuodelle 2017.

Kunnan liikuntatoimelle tulee jatkossakin antaa riittävät resurssit terveyttä-ja hyvinvointia edistävän liikuntatoiminnan järjestämiseen, tämä tuki säästyy ajan myötä moninkertaisesti muun muassa pienempinä terveydenhoitokustannuksina.

Mietinkin, voisimmeko tulevaisuudessa jakaa tätä hyvää jollakin keinoin myös muille kunnille, joilla eivät asiat ole tässä suhteessa yhtä hyvin kuin Asikkalan kunnalla?

Liikunnallisin terveisin!

Rita Ruotsalainen-Kyynäräinen

vp. lautakunnan puheenjohtaja

Share This